26.01.2021

Декларація про майновий стан і доходи 2021: зразки заповнення та граничні терміни подання

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 2021

З урахуванням норм Податкового кодексу України (далі — ПК) декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація) подають:

  • до 09.02.2021 включно — ФОП, крім спрощенців.

Важливо! Якщо ФОП (крім спрощенців) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької, то такі доходи походженням з України та іноземні доходи зазначає в річній податковій декларації, що подає у строк, визначений підпунктом 49.18.5 ПК — протягом 40 к. д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

  • протягом 20 к. дн. місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням.

СКАЧАТИ ПАМ’ЯТКУ

Важливо! У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

  • до 30.04.2021 включно — громадяни, які відповідно до розділу IV ПК зобов’язані подати декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
  • при отриманні іноземних доходів: у разі відсутності у платника ПДФО підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 ПК, то такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заяву подають до 01.05.2021;
  • до 31.12.2021 включно — громадяни, які мають право на податкову знижку;
  • платники податків — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати декларацію не пізніше 60 к. дн., що передують дню виїзду.

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації передбачена  пунктом 120.1 ПК та статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області


Важное в этом месяце в Журнале Генеральный Директор